SOMBREROS LAND

Una de les coses que em va sorprendre més durant el meu viatge per Bolívia, va ser veure la gran diversitat de barrets que tenen, sobretot les dones, i el que signifiquen. A Bolívia el barret no és només un complement, el barret està integrat amb la forma de viure, i al lloc, ja que cada província té el seu propi model de barret.