IL'OS BAIXÀ DE LA MUNTANYA

3 ossos, 3 festes. Durant tot el mes de febrer i des de temps immemorials, la normalitat es veu alterada a la contrada del Vallespir. L’os ha despertat i baixa de la muntanya sembrant el caos, a les viles d’Arles de Tech, Prats de Molló i Sant Llorenç de Cerdans.

3 Bears, 3 parties. From the first week of February, the normality is disrupted in the Vallespir. The bear awakens and go down the mountain to spread the chaos, this tradition is celebrated from ancient times in the villages of Arles sur Tech, Prats de Molló and Sant Llorenç de Cerdans.