A través d’unes fotos modificades des del seu codi html, he introduït la frase tot anirà bé. A partir d’aquesta variació es genera una imatge nova, molt similar a l’anterior però amb imperfeccions. Aquesta nova imatge és producte d’un error però la podem reconèixer i, fins i tot, donar-la per bona. A partir d’aquest concepte el treball posa en dubte la nostra idea de normalitat